quarta-feira, janeiro 12, 2005

SOLIDARIEDADE COS AFECTADOS POLO MAREMOTO


O BNG DE OUTES CONTRIBUIRÁ ECONOMICAMENTE NA AXUDA AOS PAÍSES AFECTADOS POLO MAREMOTO E PRESENTARÁ UNHA MOCIÓN AO PLENO PARA QUE DURANTE TRES MESES SE DONEN AS ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS QUE O CONCELLO DE OUTES DESTINA AOS PARTIDOS POLÍTICOS Á AXUDA AOS DAMNIFICADOS POLA CATÁSTROFE DO “TSUNAMI”
A Asemblea Local do BNG de Outes acordou donar a asignación que recibe do Concello durante tres meses á axuda aos damnificados pola traxedia do maremoto .
Tamén se presentará unha moción ao Pleno do Concello para que se ceda a asignación do Concello aos grupos políticos durante un trimestre para a colaboración cos afectados.
O maremoto provocou unha traxedia humana conmovedora ademais de danos económicos e medioambientais de moi difícil ou imposíbel reparación. Ademais esta catástrofe afectou a países que teñen serios problemas de atraso económico polo que as consecuencias agrávanse máis debido á escasa capacidade que teñen para responder.e á falla de medios materiais. Os habitantes destes países enfróntanse aos efectos destrutivos dun fenómeno natural e a esta desgraza vénse sumar a outras “ondas” non menos perniciosas: a da pobreza a nível mundial, a das desigualdades internacionais e a do funcionamento dunha economía que condena inexorabelmente á maior parte da humanidade á miseria .Por isto, no BNG de Outes, entendemos que neste momento débese poñer de manifesto a solidariedade internacional, que os afectados precisan con urxencia, e decidimos facer esta cesión de diñeiro e ademais instaremos, mediante unha moción no vindeiro Pleno, a que esta colaboración se faga a nível institucional, é dicir, que o resto dos grupos con presenza no Concello secunden esta iniciativa.

1 Comments:

Anonymous Anônimo said...

Agora vera-se si o PP de Outes sabe estar á altura que as circunstáncias exigem, dando a sua asignaçom económica de 2400 Euros mensuais para os damnificados do maremoto.
Se nom é assim tem-se umha oportunidade mui boa de desenmascarar a estes politiquinhos deixando á lus a sua verdadeira face: o lucro pessoal por riba do bem común, e a insolidaridade como política diária.

Gustavo Garcia Soares
gusgarcia@ono.com

domingo, janeiro 16, 2005 10:15:00 AM  

Postar um comentário

<< Home