quarta-feira, janeiro 19, 2005

O BNG PEDIRÁ QUE OS SERVIZOS DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA POIDAN UTILIZARSE CANTO MENOS 40 HORAS Á SEMANA

O recentemente inaugurado "punto de atención á infancia" na Serra de Outes podería non ter utilidade algunha se se manteñen as restriccións actuais á hora de contar cos seus servizos. As normas de funcionamento de dito centro indican que só se poderan deixar aos cativos un máximo de 15 horas á semana. Esto fai que un dos colectivos que potencialmente usarían máis os servizos deste centro: as parellas traballadoras, non poidan utilizalo posto que -sendo as xornadas laborais de 40 horas, polo xeral- as 15 horas non resolven ningún problema.

Esto fai que ditas parellas teñan que buscar este tipo de servizos fóra do noso concello, incentivando así o abandono do noso concello cara outros onde hai máis posibilidades de traballo e tamén mellores servizos públicos.

Por todo isto o BNG de Outes instará ao governo municipal a que se amplíen canto menos á 40 horas á semana o tempo que cada rapaz pode permanecer neste centro.